Kod na jajku

Co oznacza kod na jajku?

Numery na jajkach nie mają nic wspólnego z datę ich przydatności do spożycia lub datą ich zniesienia. Rząd cyfr i liter to nic innego jak tylko identyfikator producenta. Ze stemplowania wyłączone są jedynie jaja z przydomowego chowu. Każde jajko wyprodukowane w Polsce musi być ostemplowane 11 znakowym kodem.

Pierwszy znak określa system hodowli kur niosek:

1. Kodu systemu hodowli:

* 0 - jaja z produkcji ekologicznej ( kura hodowana w tradycyjny sposób wolnym wybiegiem na świeżym powietrzu)

* 1 - jaja z chowu na wolnym wybiegu ( kura hodowana w warunkach częściowo otwartych, zamykana najczęściej na noc)

* 2 - jaja z chowu ściółkowego (kura hodowana w zamkniętym wspólnym dla wszystkich niosek pomieszczeniu)

* 3 - jaja z chowu klatkowego (kura hodowana w zamkniętym pomieszczeniu, przebywa w osobnych klatkach)

Kolejne oznaczenie to symbol kraju. W przypadku Polski jest to PL Następne cyfry to weterynaryjny numer identyfikacji fermy:

Województwo, w którym działa ferma, np. woj. małopolskie to 12(dwie cyfry) Powiat , w którym istnieje ferma(dwie cyfry) Kod określający zakres i rodzaj działalności(dwie cyfry) kod firmy w danym powiecie (dwie cyfry)